Thursday, August 19, 2010

Redha Allah.....


Allah SWT berfirman:

"Dan Tuhan mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu, sedangkan kamu tiada mengetahui apa pun, lalu dijadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; moga-moga kamu berterima kasih."
(Surah An Nahl:78)

 Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas r.a.:

"Tiada seorang mukmin mempunyai kedua ibu bapa lalu ia pagi-pagi taat dan baik pada keduanya melainkan Allah SWT membukakan untuknya daun pintu syurga, dan tidak mungkin Allah redha padanya jika salah satu ibu atau bapanya murka kepadanya, sehingga mendapat redha dari keduanya.  Ditanya:  Meskipun orang tua itu zalim?  Jawabnya:  Meskipun zalim.  Dan di dalam hadis marfu' ada tambahan:  Dan tiada pagi-pagi ia durhaka (menyakiti hati) orang tuanya melainkan Allah SWT membukakan baginya dua pintu neraka dan jika hanya satu maka satu."

No comments:

Post a Comment