Tuesday, August 24, 2010

Imam Al Ghazali Dan Anak Muridnya (Episod 4/6)

Kemudian Imam Al Ghazali bertanya lagi.


Imam Al Ghazali:  Apakah yang paling berat di dunia?


Anak Murid 1   :  Batu
Anak Murid 2   :  Besi
Anak Murid 3   :  Gajah


Imam Al Ghazali:  Semua itu berat tapi yang paling berat adalah memegang amanah.


"Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya) maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak apa pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sangggup memikulnya.  (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan."  (Surah Al Ahzab:72) Banyak manusia masuk ke neraka kerana gagal memegang dan menjalankan amanah.

No comments:

Post a Comment