Monday, August 23, 2010

Imam Al Ghazali Dan Anak Muridnya (Episod 3/6)

Kemudian Imam Al Ghazali bertanya lagi kepada anak muridnya.


Imam Al Ghazali:  Apa yang paling besar di dunia ini?


Anak murid 1    :  Gunung.
Anak murid 2    :  Matahari
Anak murid 3    :  Bumi


Imam Al Ghazali:  Semua itu benar, tetapi yang paling besar sekali adalah hawa nafsu.


"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk Neraka Jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah), dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai."  (Al  A'Raaf:179)

No comments:

Post a Comment