Monday, August 30, 2010

Iman Seorang Hamba Allah

Iman seorang hamba Allah tidak akan lurus
sebelum hatinya lurus,
Hati seorang hamba Allah tidak akan lurus
sebelum lidahnya lurus.

No comments:

Post a Comment