Sunday, May 29, 2011

Kalau Kamu Tua...

Kalau kamu tua, berilah nasihat,

                    Kalau kamu muda,                      dengarlah nasihat.

-Peribahasa Cina-

No comments:

Post a Comment