Sunday, May 29, 2011

Hadiah Terbaik

Hadiah Terbaik...
Kepada kawan --Kesetiaan
Kepada musuh --Kemaafan
Kepada ketua -- Khidmat
Kepada yang muda -- Contoh terbaik
Kepada yang tua -- Hargai budi diberi dan ketaatan
Kepada pasangan -- Cinta dan kesetiaan
Kepada manusia -- Kebebasan

No comments:

Post a Comment