Saturday, October 2, 2010

Nasihat Sayyidina Ali Ibn Abi Talib 2/2

21. Kebesaran seseorang itu bergantung dengan qalbunya yang mana adalah hanya sekeping daging.

22. Harga diri seseorang itu adalah berdasarkan apa yang ia lakukan untuk memperbaiki dirinya.

23. Mereka yang mencari kesilapan dirinya sendiri adalah selamat daripada mencari kesilapan orang lain.

24. Insan tidak akan melihat kesalahan seorang yang bersifat tawadhu' dan lemah.

25. Janganlah kamu lihat siapa yang berkata tetapi lihatlah apa yang dikatakannya.

26. Manusia sebenarnya sedang tidur tetapi akan bangun apabila ia mati.

27. Seorang akan mendapat teladan di atas apa yang ia lihat.

28. Kegelisahan adalah lebih sukar dari kesabaran.

29. Putus harapan adalah satu kebebasan, mengharap (kepada manusia) adalah suatu kehambaan.

30. Janganlah takut kepada sesiapa melainkan dosa terhadap Allah.

31. Allah SWT merahmati mereka yang kenal akan dirinya dan tidak melampaui batasnya.


Dari Kitab Nahjul Balagh oleh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dan Kitab Al-Bayan Wattabyeen oleh Al-Imam Abu Othman Amru Ibn Bahr Al-Jaahidh RA.

No comments:

Post a Comment