Monday, March 25, 2013

Sesiapa...
Sesiapa menjaga percakapannya,
dianugerahkan kepadanya hikmah.

Sesiapa menjaga penglihatannya,
dianugerahkan kepadanya hati yang khusyuk.

Sesiapa yang menjaga makanannya,
dianugerahkan kepadanya kelazatan dalam beribadah.

Sesiapa yang bersabar di atas ujian yang bersangatan
lalu disempurnakan sabarnya,
Allah memasukkanya dalam syurga mana yang ia suka.

Sesiapa yang menjaga daripada ketawa,
dianugerahkan kepadanya hebat.

Sesiapa yang menjaga daripada bergurau,
dianugerahkan kepadanya kemuliaan.

Sesiapa yang meninggalkan cinta dunia,
dianugerahkan kepadanya cinta akhirat.

Sesiapa yang meninggalkankesibukan mencari kesalahan orang lain,
dianugerahkan kepadanya dapat melihat kesalahan sendiri.

Sesiapa yang meninggalkan kesibukan mencari kesalahan
pada perbuatan Allah,
dianugerahkan kepadanya pelepasan daripada nifak.

--Umar Al-Khattab RA--

No comments:

Post a Comment