Friday, April 29, 2011

Teguhkan bahteramu kerana....Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar: 

"Wahai Abu Zar!  

Teguhkan bahteramu kerana lautan itu sangat 


dalam.  

Perbanyakkanlah bekalanmu kerana perjalanan itu 


sangat panjang. 

Ringankan bebanan belakangmu kerana bukit itu 


tinggi dan curam. 

Ikhlaskan amalmu kerana Tuhan Yang Maha Melihat 


itu sangat melihat setiap amalan."

No comments:

Post a Comment