Sunday, December 12, 2010

Nasihat Khalifah Umar Al Khattab

Aku mengamati semua sahabat...
dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada 

menjaga lisan.

Aku memikirkan tentang semua pakaian...

tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada 

taqwa.

Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik...

namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada 

memberi nasihat yang baik.

Aku mencari segala bentuk rezeki...

tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada 

sabar.

( Khalifah Umar Bin Khatab )

No comments:

Post a Comment